Ονοματεπώνυμο Θέση Τηλέφωνο E-mail
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΣΧΟΥΔΗ Συντονίστρια +30 2254023849 εσωτ. 101 cmoschoudi@anel-sa.gr
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗ Στέλεχος Ο.Τ.Δ. +30 2254023849 εσωτ. 105 anel-sa@otenet.gr
ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ Στέλεχος Ο.Τ.Δ. +30 2254023849 εσωτ. 108 avarvitsioti@anel-sa.gr
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΣΟΓΛΟΥ Στέλεχος Ο.Τ.Δ. +30 2254023849 εσωτ. 103 konkesoglou@anel-sa.gr