Ονοματεπώνυμο Θέση Τηλέφωνο E-mail
Κωστούρος Γιώργος Συντονιστής +30 27 960 - 22 051 gkostouros@anvope.gr
Λιάκου Ευανθία Οικονομολόγος +30 27 960 - 22 051 eliakou@anvope.gr
Παπαδημητρίου Αντώνης Περιβαλλοντολόγος +30 27 960 - 22 051 info@anvope.gr
Παναγόπουλος Παναγιώτης Πολιτικός Μηχανικός +30 27 960 - 22 051 ppanagopoulos@anvope.gr
Καρλής Κωνσταντίνος Γεωπόνος +30 27 960 - 22 051 kkarlis@anvope.gr