Ονοματεπώνυμο Θέση Τηλέφωνο E-mail
Μαρίνης Μπερέτσος Διαχειριστής Δικτύου +30 210 41 20 002 - 4 - 9 mmperetsos66@gmail.com /mmperetsos@atticalag.gr
Χριστίνα Καλαθά Συντονίστρια ΤΠ CLLD/LEADER +30 210 41 20 002 – 4 - 9 xkalatha@atticalag.gr / xkalatha@gmail.com
Ιωάννης Γιωτάκης Στέλεχος ΟΤΔ +30 210 41 20 002 – 4 - 9 igiotakis@atticalag.gr
Δημήτριος Μπογιατζής Στέλεχος ΟΤΔ +30 210 41 20 002 – 4 - 9 dbogiatzis@atticalag.gr
Σωτήριος Μπόλης Στέλεχος ΟΤΔ +30 210 41 20 002 – 4 - 9 sotirisbolis@gmail.com
Αικατερίνη Φωτάκη Στέλεχος ΟΤΔ +30 210 41 20 002 – 4 - 9 kfotaki@atticalag.gr
Βασιλική Παυλή Στέλεχος ΟΤΔ +30 210 41 20 002 – 4 - 9 vpavli@atticalag.gr
Ευαγγελία Τζανετή Στέλεχος ΟΤΔ +30 210 41 20 002 – 4 - 9 etzaneti@atticalag.gr
Ελένη Γενικαλιώτη Στέλεχος ΟΤΔ +30 210 41 20 002 – 4 - 9 egenikalioti@atticalag.gr
Χριστίνα Λομβάρδου Διοικητικό Προσωπικό +30 210 41 20 002 – 4 - 9 xlomvardou@atticalag.gr
Ευάγγελος Πετρόπουλος Δικηγόρος, Στέλεχος ΟΤΔ +30 210 41 20 002 – 4 - 9 vaggelis.petropoulos@gmail.com