Ονοματεπώνυμο Θέση Τηλέφωνο E-mail
Γεώργιος Άρμπυρος Συντονιστής +30 26820 89 160 arbyros@etanam.gr
Σταμάτη Ανθούλα Στέλεχος Ο.Τ.Δ. +30 26810 77 115 etanam_artas@etanam.gr
Γεωργίου Ιωάννης Στέλεχος Ο.Τ.Δ. +30 26820 89 158 georgiou@etanam.gr
Κωστούλα Ελένη Στέλεχος Ο.Τ.Δ. +30 26810 77 115 alexandrou@etanam.gr
Αλεξάνδρου Ζωή Στέλεχος Ο.Τ.Δ. +30 26820 89 156 kostoula@etanam.gr
Καλόγηρος Σπυρίδων Στέλεχος Ο.Τ.Δ. +30 26820 89 155 kalogiros@etanam.gr