Ονοματεπώνυμο Θέση Τηλέφωνο E-mail
Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Συντονιστής προγράμματος και Ομάδας Τοπικής Δράσης +30 23 410 25 305 anki@anki.gr
Διαμαντίδου Παρθένα Γεωπόνος +30 23 410 25 305 anki@anki.gr
Τριανταφυλλίδης Σταύρος Οικονομολόγος +30 23410 25 305 anki@anki.gr
Κατής Χρήστος Πολιτικός Μηχανικός +30 23410 25 305 anki@anki.gr
Καναροπούλου Κυριακή Γραμματεύς Διοίκησης +30 23410 25 305 anki@anki.gr