Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ

Διεύθυνση: Ι. Χριστοδουλάκη και Γ. Ε. Σαραντουλάκη , 70 200 Τυμπάκι Ηρακλείου Κρήτης
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 28920 40 000
FAX: +30 28920 40 006
e-mail: mesara@anher.gr
Website: http://www.anher.gr