Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ

Διεύθυνση: Γολγοθά 2, 73 100 Όαση Βαρυπέτρου, Χανιά
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 28 210 29 200 – 29 300
FAX: +30 28 210 29 250
e-mail: oakae@oakae.gr
Website: https://oakae.gr/