Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων ΑΑΕ ΟΤΑ

Διεύθυνση: Πλατεία Τσιροπινά , 84 100 Ερμούπολη Σύρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 22 810 88 834
FAX: +30 22 810 87 982
e-mail: info@e-cyclades.gr
Website: http://www.e-cyclades.gr