Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΑΕ ΟΤΑ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 72, 85 131 Ρόδος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 22 410 75 323
FAX: +30 22 410 75 324
e-mail: ando@ando.gr
Website: www.ando.gr