Αναπτυξιακή Λήμνου ΑΑΕ ΟΤΑ

Διεύθυνση: Ιερού Λόχου 23, 81 400 Μύρινα Λήμνου
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 22 540 23 849 – 24 604
FAX: +30 22 540 24 604
e-mail: info@anel-sa.gr
Website: www.anel-sa.gr