Αχαΐα ΑΕ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Διεύθυνση: Αγ. Αλεξίου και Ασημάκη Φωτήλα , 25 001 Καλάβρυτα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 26 920 24 442 - 3 (Καλάβρυτα), +30 2610 243042 (Πάτρα)
FAX: +30 26 920 24 333
e-mail: achaiasa@otenet.gr
Website: www.achaiasa.gr