Τριχωνίδα ΑΕ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου (Καινούργιο Δήμου Αγρινίου) , 30 005 Αγρίνιο
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 26 410 39 007 – 79 344
FAX: +30 26 410 49645
e-mail: info@trihonida.gr
Website: www.trihonida.gr