Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΑΕ ΟΤΑ

Διεύθυνση: Ομήρου και Μαιζώνος 50, 24 132 Καλαμάτα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 27 210 96 120
FAX: +30 27 210 96 121
e-mail: anmess@otenet.gr
Website: www.anmess.gr