Αναπτυξιακή Βόρειου Πελοποννήσου ΑΑΕ ΟΤΑ

Διεύθυνση: Λεβίδι Αρκαδίας , 22 002 Λεβίδι Αρκαδίας
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 27 960 22 051
FAX: +30 27960 22 050
e-mail: info@anvope.gr
Website: www.anvope.gr