ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ

Διεύθυνση: 1η Πάρ. Αλέξανδρου Δεσύλλα 10, 49 100 Κέρκυρα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 26 610 82 037 – 26 610 81 310
FAX:
e-mail: agrok@otenet.gr
Website: http://anion.org.gr/