Αναπτυξιακή Ευβοίας ΑΕ

Διεύθυνση: Λ. Χαϊνά 93, 34 100 Χαλκίδα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 22 210 26 6626
FAX: +30 22 210 77 747
e-mail: info@anevia.gr
Website: http://anevia.gr/