Κ/Ξ Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ και Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ΑΕΕ ΟΤΑ

Διεύθυνση: Λ. Χαϊνά 93, 34 100 Χαλκίδα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 22 210 26 6626
FAX:
e-mail: leaderneviaskiros@gmail.com
Website: http://www.leader-notia-evia-skyros.gr/