Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ΑΑΕ ΟΤΑ

Διεύθυνση: Μιαούλη 8, 35 133 Λαμία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 22 310 66 553
FAX: +30 22 310 66 553
e-mail: info@oase.com.gr, lamia@oase.com.gr
Website: www.oase.com.gr