ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ Ο.Τ.Α.

Διεύθυνση: Έρκυνας 9, 32 131 Λειβαδιά
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 22 610 80 661
FAX: +30 22 610 80 663
e-mail: elikona1@otenet.gr
Website: http://www.elikonas.gr