ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Α.Ε-ΟΤΑ

Διεύθυνση: Γιδογιάννου 37, 33 100 Άμφισσα Φωκίδας
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 22 650 79 281 / 22 653 50 696
FAX: +30 22 650 79 281
e-mail: anfokiki@gmail.com
Website: http://www.anfok.gr