Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου ΑΕ - Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ

Διεύθυνση: Λαρίσης 191, 38 334 Βόλος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 24 210 78 391 – 5
FAX: +30 24 210 78 215
e-mail: info@eapilio.gr
Website: www.eapilio.gr