ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 43 132 Καρδίτσα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 24 410 42 363 – 26 345
FAX: +30 24 410 71 636
e-mail: anka@anka.gr
Website: http://www.anka.gr