Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ

Διεύθυνση: Ιωαννίνων 84, 42 200 Καλαμπάκα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 24 320 25 370 – 75 250
FAX: +30 24 320 25 343
e-mail: kenakap@kenakap.gr
Website: http://www.kenakap.gr