Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αμβρακικού ΑΑΕ ΟΤΑ

Διεύθυνση: Λ. Ιωαννίνων 21, 48 100 Πρέβεζα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 26 820 89 150 - 1
FAX: +30 26 820 22 511
e-mail: etanam@etanam.gr
Website: http://www.etanam.gr