Αναπτυξιακή Ηπείρου ΑΑΕ ΟΤΑ

Διεύθυνση: Πλ. Πύρρου και Μιχ. Αγγέλου 1, 45 332 Ιωάννινα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 26 510 83 087 – 36 686
FAX: +30 26 510 33 419
e-mail: epirus@epirussa.gr
Website: www.epirussa.gr