Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ ΟΤΑ

Διεύθυνση: Φον Καραγιάννη 1 - 3, 50 131 Κοζάνη
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 24 610 24 022
FAX: +30 24 610 38 628
e-mail: anko@anko.gr
Website: http://anko.gr/index.php/el/