ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Διεύθυνση: Γράμμου 62, 52 100 Καστοριά
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 24 670 83 441 – 24 670 83 442
FAX: +30 24 670 21 349
e-mail: ankas@otenet.gr
Website: http://www.ankas.gr/