Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. - Ο.Τ.Α.

Διεύθυνση: 16ης Οκτωβρίου 17Β, 60 100 Κατερίνη
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 23 510 27 541 – 23 510 36 690
FAX: +30 23 510 25 187
e-mail: pieriki@otenet.gr
Website: https://pieriki-anaptixiaki.gr