Αναπτυξιακή Πέλλας ΑΑΕ ΟΤΑ

Διεύθυνση: Σακελλαροπούλου 14, 58 200 Έδεσσα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 23 810 24 858
FAX: +30 23 810 23 181
e-mail: anpe@otenet.gr
Website: www.anpe.gr