Αναπτυξιακή Χαλκιδικής ΑΑΕ ΟΤΑ

Διεύθυνση: Παπαδιαμάντη 20, 63 100 Πολύγυρος Χαλκιδική
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 23 710 24 407 – 24 507 – 22 998
FAX: +30 23 710 24 314
e-mail: info@anetxa.gr
Website: http://www.anetxa.gr