Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίης ΑΑΕ (Χαλκηδόνος, Δέλτα)

Διεύθυνση: Πλούτωνος 27, 54 655 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2310 80 10 70
FAX: +30 2310 40 35 93
e-mail: aneth@aneth.gr
Website: www.aneth.gr