Αναπτυξιακή Κιλκίς ΑΑΕ ΟΤΑ

Διεύθυνση: Σόλωνος 13, 61 100 Κιλκίς
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 23 410 25 305
FAX: +30 23 410 28 522
e-mail: anki@anki.gr
Website: www.anki.gr