ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Διεύθυνση: Ύδρας 10, 65 302 Καβάλα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2510 620 459
FAX: +30 2510 620 429
e-mail: anka@ankavala.gr
Website: http://www.ankavala.gr/