Αναπτυξιακή Ροδόπης - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Διεύθυνση: Κων/νου Αντωνιάδη και Νικ. Πλαστήρα , 69 100 Κομοτηνή
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 25310 34 071
FAX: +30 25310 34 073
e-mail: anro@anro.gr
Website: http://www.anro.gr