ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ "Έβρος"ΑΑΕ ΟΤΑ

Διεύθυνση: Προβατώνας , 68 000 Έβρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 25540 20 090 - 91
FAX: +30 25540 41 800
e-mail: dimossin@dimossin.gr
Website: http://dimossin.gr/