Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης Βορείου Έβρου ΑΑΕ ΟΤΑ

Διεύθυνση: Τσερκέζη Σ. (πρώην Σκρα) 20, 68 200 Ορεστιάδα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 25 520 27 900 – 81 376
FAX: +30 25 520 27 757
e-mail: eeabe@otenet.gr
Website: http://eeabe.gr/online/