Φορείς
Π.Ε.Δ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΓΕΩΤΕΕ, Παράρτημα Αιγαίου
Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Νοτίου Αιγαίου
Αλιευτικός σύλλογος Παράκτιας Αλιείας - Ξιφία Καλύμνου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗ»