Φορείς
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
Δ.Ε.Δ.Α.Π.Α.Λ. ΑΕ ΟΤΑ
Α.Σ. ΛΗΜΝΟΥ «Η ΕΝΩΣΗ» ΣΥΝ.ΠΕ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΤΣΙΚΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΗΜΝΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΛΗΜΝΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»