Φορείς
Δήμος Γορτυνίας
Δήμος Κορινθίων
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Τοπικό Σύμφωνο
Συνεταιρισμός Διαχείρισης Χορτονομής Κουτσοποδίου
Επιμελητήριο Αρκαδίας