Φορείς
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Δήμος Κοζάνης
Δήμος Γρεβενών
Δήμος Εορδαίας
Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης
ΕΑΣ Γρεβενών
Επιμελητήριο Κοζάνης
Επιμελητήριο Γρεβενών
Σύλλογος Ψαράδων λίμνης Πολυφύτου