Μπορείτε να αποκρύπτετε και να εμφανίζετε επιμέρους δράσεις κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη ετικέτα του υπομνήματος

Κωδικός δράσης Δράση Δημόσια Δαπάνη