Η ακριβής παρουσίαση των περιοχών παρέμβασης περιλαμβάνεται στο ενημερωτικό δελτίο κάθε Ομάδας Τοπικής Δράσης.

Ο χάρτης έχει αναπτυχθεί με ψηφιακά υπόβαθρα ανοιχτών δεδομένων (Open Layers) και η ΕΥΔ ΠΑΑ δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν υιοθετεί τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά.

Τελευταία επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2019